HOMEPOČETNA
ORGANISATIONAL UNITSRADNE JEDINICE
CEMETERYGROBLJA
Bare CemeteryGroblje Bare
Vlakovo CemeteryGroblje Vlakovo
Lav CemeteryGroblje Lav
Stadium CemeteryMezarje Stadion
Saint Mark's CemeteryGroblje Sveti Marko
Saint Joseph's CemeteryGroblje Sveti Josip
Cemetery of Saint Arhangels, George and GabrielGroblje Sveti Arhanđeli, Georgije i Gavrilo
Saint Michael's CemeteryGroblje Sveti Mihovil
Obad CemeteryMezarje Obad
Jewish CemeteryJevrejsko groblje
Alifakovac CemeteryMezarje Alifakovac
SERVICESUSLUGE
INFORMATIONINFORMACIJE
Procedures in the Case of DeathProcedure u slučaju smrti
Burial ProceduresProcedure oko ukopa
Reservation of GravesidesRezervacije grobnih mjesta
Ceding of GravesiteUstupanje grobnog mjesta
Information on Text Messaging ServiceObavijest o SMS usluzi
Information on Info KiosquesObavijest o INFO kioscima
Bank accountsTransakcijski računi
DATABASESBAZE PODATAKA
CONTACTSKONTAKTI
VIDEO ARCHIVEVIDEO ARHIVA
WELL-KNOWN PERSONSPOZNATE LIČNOSTI

GRADSKO GROBLJE VLAKOVO

VLAKOVO CEMETERY

Stacks Image 2370
Stacks Image 2373

Stacks Image 627

Stacks Image 632
Stacks Image 634
Stacks Image 636
Stacks Image 2283
Stacks Image 638
Stacks Image 640
Stacks Image 642
Stacks Image 2285
Stacks Image 644
Stacks Image 646
Stacks Image 684
Stacks Image 686

Gradsko groblje Vlakovo izgrađeno je 1985. godine, u vrijeme kada je groblje Bare bilo popunjeno sa više od 80% kapaciteta.
Regulacionim planom Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, za groblje Vlakovo je previđeno ukupno 72 hektara.
Istočno od glavnog ulaza nalazi se Aleja za sve konfesije koja obuhvaća 4.000 kvadratnih metara. Aleju čini pet odvojenih parcela ovalnog oblika za muslimane, pravoslavce, katolike, Jevreje i ateiste.
Odmah do glavnog ulaza izgrađeni su rozarij za rasipanje pepela umrlih i kolumbarij namijenjen za smještaj urni.
Zbog potrebe sahranjivanja preminulih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine projektovana je Aleja veterana koja obuhvata 10.000 kvadratnih metara.
Unutar Aleje veterana obezbjeđeno je 840 grobnih mjesta za sahranjivanje muslimana, pravoslavaca, katolika, Jevreja i ateista, i to srazmjerno procentu zastupljenosti u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine.
Parcele različitih konfesija karakterišu oproštajni objekti, vjerska obilježja, abdesthane, fontane za potrebe posjetitelja groblja. Oproštajni objekti su smješteni na padini. Projektovane su tri kapelice i turbe, te dvije fontane.
Ovdje je osigurana prihvatljivost i jednoobraznost svih grobnih polja čime Vlakovo u potpunosti stiče naziv “gradsko groblje”.


Grafički prikaz groblja Vlakovo

The Vlakovo City Cemetery was constructed in 1985, at the time when more of 80 % of the Bare Cemetery capacity was filled.
The Spatial Plan of the Ministry of Spatial Planning and Environmental Protection of Sarajevo envisaged the total of 72 hectares for the Vlakovo City Cemetery.

To the east of the main entrance there is the Alley for all confessions that occupies the area of 4,000 square meters. The alley is made of five separate oval lots for Muslims, Orthodox Christians, Catholics, Jews and atheists.
Right of the main entrance is a Rosarium for scattering ashes of the dead, and a Columbarium for storing urns.
Due to the need to bury the veterans of the liberation war of 1992-1995, a 10,000 square-meter Veterans’ Alley was designed. Entrance to the Veterans’ Alley is designed in the form of arch with bas-relief inscription.
Within the Veterans’ Alley there are 840 gravesites for the burials of Muslims, Orthodox Christians, Catholics, Jews, and atheists distributed according to the percentage that reflects their representation in the liberation war of 1992-1995.
The facilities where the living bid farewell to the dead are located on a slope. Three chapels, a turbe and two fountains are constructed there.
Acceptability and uniformity of all the gravesite lots is ensured here so that the cemetery fully earns to be called the City Cemetery.


Graphic presentation of Vlakovo Cemetery